Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

midaj
14:29
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazf zf

July 23 2017

midaj
19:18
19:14
3427 aeb8 500

cinemabun:

The Panic in Needle Park (Jerry Schatzberg, 1971)

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
midaj
19:13
4774 def2 500
Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viaavooid avooid
midaj
19:08
Often whole days pass without my speaking to anyone, except to ask for dinner or coffee. And it has been like that from the beginning.
— Vincent Van Gogh, Van Gogh in Arles
midaj
19:08
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viamuviell muviell

July 16 2017

midaj
16:50
midaj
15:21
9573 f5c0
Reposted fromkarahippie karahippie
midaj
15:20
9624 a91c
Reposted fromkarahippie karahippie
midaj
15:20
9628 1b81
Reposted fromkarahippie karahippie
15:15
3094 3c54 500

fausses-apparences:

flamande:

The Hermitage Museum. Saint Petersburg, Russia. 10/04/2015

x

Reposted fromtosiaa tosiaa viafajnychnielubie fajnychnielubie
15:14
1410 e859 500

critical-theory:

This is a real bookstore in Portland.

Reposted fromcroiea croiea viafajnychnielubie fajnychnielubie

July 12 2017

22:10
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaavooid avooid
22:01
7364 f4a0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
22:00
1906 46b4 500

criterionfilms:

David Bowie and Catherine Deneuve at a diner | Jean-Claude Deutsch, 1982

Reposted fromLittleJack LittleJack
midaj
21:57
7827 ef00 500
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM viaSsomething Ssomething
midaj
21:56
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
21:56
0419 e174 500

bibliotheca-sanctus:

Trinity College Library in Dublin, Ireland

Reposted fromfleursdemal fleursdemal

July 11 2017

20:41
8347 b31e 500

timbllr:

Amigos para siempre by Ibai
Via Flickr:
Más en www.ibaiacevedo.com | Facebook

Reposted fromfleursdemal fleursdemal

June 29 2017

midaj
14:36
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl