Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2018

20:18
7163 91f2 500
midaj
20:18
5165 e7b4
Reposted fromevaaristo evaaristo viainsanedreamer insanedreamer
midaj
20:18
4343 b76d 500

The Winged Victory of Samothrace (the Nike of Samothrace), Louvre Museum, Paris, France (photo by Anna Kucherova)

Reposted fromciarka ciarka viainsanedreamer insanedreamer
20:18
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viainsanedreamer insanedreamer

May 03 2018

06:49
5618 45a5
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
midaj
06:48

May 02 2018

midaj
19:10
8555 bdae 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viainspirations inspirations

April 30 2018

midaj
17:27
3612 cc5e
Reposted fromkarahippie karahippie
midaj
17:20
Syndrom Stendhala to termin medyczny. Odnosi się do stanu, kiedy obraz albo inne dzieło sztuki jest tak piękne, że oszałamia widza. To forma szoku. Kiedy Stendhal zwiedzał kościół Santa Croce we Florencji w roku 1817, opowiadał, że omal nie zemdlał z zachwytu. Ludzie doznają wtedy palpitacji serca. Mają zawroty głowy. Patrząc na wielkie dzieło sztuki, człowiek zapomina, jak się nazywa, zapomina nawet, gdzie się znajduje. 
— Dziennik - Chuck Palahniuk
Reposted fromvesania vesania viamuviell muviell
midaj
17:19
5796 5c54 500

April 24 2018

midaj
15:50
3615 dfe3 500
midaj
15:49
9629 c614
Reposted fromkarahippie karahippie
midaj
15:49
Reposted fromshakeme shakeme viaemptybed emptybed

April 19 2018

09:24
3477 0063

fly-me-to-starbucks:

Me, every few days.

midaj
09:23
5945 7842 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viathor7o thor7o

April 16 2018

midaj
16:57
9779 6cf3 500
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
midaj
16:55
midaj
09:41
5605 ecc3 500
jak często?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viadiedrunk diedrunk
midaj
09:39
1553 d708 500
Reposted fromtfu tfu viapanimruk panimruk
09:35
2923 d9ba 500

lonesomeculture:

North Korea abandoned hotel

1987-conclusion unknown
Reposted fromtwice twice vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl