Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

midaj
17:31
6660 c965 500
17:30
5103 9dc9 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadumbscream dumbscream
midaj
17:30
3318 a3f7
Reposted fromwazelina wazelina viadumbscream dumbscream
midaj
17:28
7127 add8 500
17:28
2369 b474 500
Reposted fromblutelf blutelf viayouaresonaive youaresonaive
midaj
16:53
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz - Szkoła żon
Reposted fromzoou zoou viaimpressive impressive
midaj
16:52
9557 8b22
Reposted fromkarahippie karahippie
midaj
16:50

Fjaðrárgljúfur. South Iceland.

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viagemmy gemmy
16:50
0202 4816 500
Reposted frombrumous brumous viagemmy gemmy
16:50
9738 0477
Reposted fromAmericanlover Americanlover viagemmy gemmy
16:50
midaj
16:49
3335 af34 500
Reposted fromposzum poszum
midaj
16:49
Reposted fromposzum poszum
midaj
16:49
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss vianawrocka nawrocka
midaj
16:48
Reposted fromposzum poszum

September 21 2017

midaj
04:22
 culturenlifestyle

Spellbinding Photographs of the Faroe Island by Merlin Kafka

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapanimruk panimruk
midaj
03:54
3233 03ac
Reposted fromflesz flesz viamoai moai

September 13 2017

14:06
1294 0cc1 500

warmhealer:

The V&A café is the best museum café ever

13:56
8447 b3ec 500
midaj
13:56
końcówka lata ma taki specyficzny zapach, który unosi się w powietrzu (...)
— chilli zet
Reposted fromchmurnosc chmurnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl