Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2019

midaj
12:00
5732 f450
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
midaj
12:00
8371 fbe6 500
Reposted fromnoticeable noticeable viatwice twice

November 02 2018

midaj
20:11
8150 de30 500
Reposted fromzciach zciach viainsanedreamer insanedreamer
midaj
20:10
6488 45cb 500
midaj
20:10
6635 c217 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

November 01 2018

midaj
21:43
Reposted frombluuu bluuu viakropq kropq
midaj
21:42
6134 f238
Reposted fromiminlove iminlove viadunkellicht dunkellicht
midaj
21:40

i12bent: On August 7, 1974 Philippe Petit performs a high wire act between the twin towers of the World Trade Center 1,368 feet (417 m) in the air.

midaj
21:38
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadunkellicht dunkellicht
midaj
21:33
Reposted fromshakeme shakeme viadunkellicht dunkellicht
midaj
21:32
9568 71fa 500
midaj
21:32
5634 12a3 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viadezynwoltura dezynwoltura
21:31
2923 d9ba 500

lonesomeculture:

North Korea abandoned hotel

1987-conclusion unknown
Reposted fromtwice twice viadunkellicht dunkellicht
midaj
21:30
8699 ac93 500
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
21:29
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viacotarsky cotarsky
midaj
21:29
7932 6160 500
First colour photography of the Jupiter.
NASA 78' Armstrong spacecraft mission.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadunkellicht dunkellicht
midaj
21:28
Reposted frombluuu bluuu viakropq kropq
midaj
21:27

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
Reposted fromextraordinary extraordinary viaimpressive impressive
midaj
21:27
9901 f3d5 500
Reposted fromrubinek rubinek viaimpressive impressive
midaj
21:26
1457 822a 500
Reposted fromtfu tfu viamaardhund maardhund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...